masa oyunları

Masa Oyunları

Burada bazı en yaygın olarak oynanan masa oyunları ele alınacak ve bu oyunların oyun kuralları anlatılacaktır.

İşte en çok tercih edilen masa oyunları:

hovarda

Craps - Barbut

Türkçe'de daha çok Barbut olarak bilinir ve bir masa oyunudur.

Craps Barbut Oyunu

Barbut Kuralları

Bir Barbut partisindeki ilk yuvarlama come out yuvarlaması olarak adlandırılır. Zar toplamı 4, 5, 6, 8, 9 veya 10 ise, puan tespit edilir.

Diğer taraftan, come out yuvarlamasında toplamda 2, 3, 7, 11, veya 12 çıkarsa parti hemen sona erer.

Puan tespit edildiğinde, puanın üzerine bir 'ON' diski konur. Puanın yuvarlanmasından sonra, zarlar aynı puanın tekrar yuvarlanması veya 7 sayısının bulunması için tekrar yuvarlanır.

Pass Line Bahisleri

Pass line bahsi "come out" yuvarlamasından önce pass line üzerinde yatırılır. Bir 7 veya 11 atarsanız, kazanırsınız ve parti biter. Bir 2, 3, veya 12 atarsanız, bu barbuttur ve kaybedersiniz. Başka herhangi bir sayı (4, 5, 6, 8, 9, veya 10) puan olur. Puanın bir 7'den önce yuvarlanması halinde pass line bahsini kazanırsınız. Puandan önce bir 7 yuvarlanması halinde pass line bahsini kaybedersiniz. Kazanan bir pass line bahsi eşit miktarda (1'e 1) kazanır.

Don't Pass Line Bahisleri

Bir don't pass line bahsi pass line bahsinin tam tersidir ve come out yuvarlamasından önce barbut masasındaki 'Don't Pass Bar' bölümünde yatırılır. Bir don't pass line bahsinde kazanmanız için zar atıcı puanı yuvarlamadan önce 7 yuvarlanması gerekir. Come out yuvarlamasında Barbut (2 veya 3) atmanız başka herhangi bir yuvarlamada 7 atmanız halinde kazanırsınız. Come out yuvarlamasında 12 gelirse, beraberlik olur ve oyuncuya don't pass line bahsi iade edilir. Come out yuvarlamasında 7 ya da 11 gelmesi halinde ve başka herhangi bir yuvarlamada puan olması halinde kaybedersiniz.

Kazanan bir don't pass line bahsi eşit miktarda (1'e 1) kazanır.


milyar

Come Bahisleri

Bir come bahsi yatırmak için, fişlerinizi Come yazılı kutuya yatırın. Bir sonraki yuvarlamada 7 veya 11 gelirse koyduğunuz paraya eşit para kazanırsınız. Sonraki yuvarlama barbut olursa (2, 3 veya 12) kaybedersiniz. Atıcı 4, 5, 6, 8, 9, veya 10 atarsa, o zaman bu sayı come puanı olur ve come bahsi "COME" çubuğundan come puanına tekabül eden kutuya taşınır. Atıcı bir 7 atmadan önce come puanını tekrar atarsa, bahsi kazanırsınız. Önce 7 atılması halinde, bahsi kaybedersiniz. Come bahsi kazandığınıza eşit miktarda para (1'e 1) öder.

Don't Come Bahisleri

Don't come bahsi come bahsinin tam tersidir. Bu bahis barbut masası üzerindeki 'Don't Come Bar' bölümünde yapılan come out yuvarlamasından sonra yatırılır. Atıcı bir 3 veya 2 atarsa, don't come bahsi kazanır. Atıcı bir 7 veya 11 atarsa, don't come bahsi kaybeder. Atıcı 12 atarsa, beraberlik olur ve bahis oyuncuya iade edilir.

Yuvarlama sonucunda 4, 5, 6, 8, 9, veya 10 gelirse, bu sayı "don't come puanı" olur ve don't come bahsi "don't come bar" bölümünden don't come puanına tekabül eden kutunun sol üst köşesindeki çubuğa taşınır. Don't come bahsi tespit edildikten sonra, bir 7 atılması durumunda don't come bahisleri koyulan paraya eşit miktarda para kazanır (1'e 1) ve don't come puanı yuvarlanırsa kaybeder.

Odds Bahisleri

Bir odds bahsi, bir pass, don't pass, come ve don't come bahsindeki yedek bahistir. Maksimum bahsiniz asıl bahsinizin üç katıdır.

Pass odds ve come odds 4 veya 10 atınca 1'e 2, 5 ve 9 atınca 2'ye 3 ve 6 ve 8 atınca 5'e 6 öder. Don't pass odds ve come odds 4 veya 10 atınca 2'e 1, 5 ve 9 atınca 3'e 2 ve 6 ve 8 atınca 6'ya 5 öder.

Asıl pass bahsinin aksine, don't pass, come, don't come bahisleri ve henüz sonucu belirli olmayan odds bahisleri oyun sırasında masadan alınabilir.

Pass Line Odds Bahisleri

Asıl pass line bahsinizin altında "PASS LINE" çubuğu dışındaki barbut masası bölümüne tıklayarak bir pass line odds bahsi yatırılabilir. Kazanan bir pass line odds bahsi gerçek olasılıklar öder: 4 veya 10 atınca 1'e 2, 5 veya 9 atınca 2'ye 3 ve 6 veya 8 atınca 5'e 6 öder.

Don't Pass Line Odds Bahisleri

Tam olarak 6x6 zar resminin üzerinde "Don't Pass Bar" bölümündeki asıl bahsinizin sağ tarafına tıklayarak bir don't pass line odds bahsi yatırabilirsiniz. Kazanan bir don't pass line odds bahsi gerçek olasılıklar öder: 4 veya 10 atınca 2'ye 1, 5 veya 9 atınca 3'e 2 ve 6 veya 8 atınca 6'ya 5 öder.

Come ve Don't Come Odds Bahisleri

Come ve don't come odds bahisleri Come ve Don't come bahislerinin altında bunlar puan kutusuna taşındıktan sonra yatırılır.

Kazanan bir come odds bahsi 4 veya 10 atınca 1'e 2, 5 veya 9 atınca 2'ye 3 ve 6 veya 8 atınca 5'e 6 öder.

Kazanan bir don't come odds bahsi 4 veya 10 atınca 2'ye 1, 5 veya 9 atınca 3'e 2 ve 6 veya 8 atınca 6'ya 5 öder.

Field Bahisleri

Field bahsinde bir sonra zar atışı sonucunun 2, 3, 4, 9, 10, 11, veya 12 olacağına bahis yatırılır. Bir field bahsi yatırmak için, fişlerinizi Field çubuğu üzerine yatırın. Atıcı bir 2 veya 12 atarsa, ilk bahsinizin iki katı oranında ödeme yapılır (1'e 2). Bir 3, 4, 9, 10 veya 11 gelirse, küsuratsız para ödenir (1'e 1). Bir 5, 6, 7 veya 8 atılırsa bahsi kaybedersiniz.


Big 6 ve Big 8 Bahisleri

Fişlerinizi Big 6 veya Big 8 yazılı kutuya yatırın. Seçtiğiniz sayı bir 7'den önce yuvarlanırsa, küsuratsız para kazanırsınız (1'e 1).

Place Win Bahisleri

Place bahisleri 4, 5, 6, 8, 9, veya 10 sayılarına yatırılır. Fişlerinizi bu sayılar altındaki kutuya yatırın. Place bahislerini herhangi bir zamanda yatırabilirsiniz, ancak place win bahsi come-out yuvarlaması sırasında kapalıdır. Atıcı bir yedi atılmadan önce sizin sayınızı atarsa kazanırsınız. Ödemeler bahis yatırdığınız sayıya göre değişir:

Sayı

Ödeme

6 ve 8

6'ya 7

5 ve 9

5'e 7

4 ve 10

5'e 9

Place Lose Bahisleri

Place Lose bahisleri Place Win bahisleri gibidir, ancak burada atıcının bahis yatırdığınız sayıdan önce bir yedi atması halinde size ödeme yapılır. Fişlerinizi bu sayılar altındaki kutuya yatırın. Ödemeler bahis yatırdığınız sayıya göre değişir:

Sayı:

Ödeme

6 ve 8

5'e 4

5 ve 9

8'e 5

4 ve 10

11'e 5


Buy Bahisleri

Bir buy bahsi ödemedeki fark dışında bir place bahsi ile aynıdır. Buy bahsi ile come bahsini ayırt etmek için, buy bahsi 'BUY' işareti ile belirtilmiştir . Bir Buy bahsin kazanılması halinde, % 5 oranında komisyon uygulanır. Kazançlarınız gerçek olasılıklar üzerinden ödenir: 6 ve 8 sayıları için 5'e 6, 5 ve 9 sayıları için 2'ye 3 ve 4 ve 10 sayıları için 1'e 2.

Lay Bahisleri

Bir lay bahsi buy bahsinin tam tersidir. Bir lay bahsi 'LAY' işareti ile gösterilir. Bu bahiste 4, 6, 8, 9, veya 10 sayılarından önce bir 7 atılacağına bahis yatırılır. Bu zara karşı bir bahistir, yani seçtiğiniz sayıdan önce bir 7 atılması halinde kazanırsınız. Bir Lay bahsin kazanılması halinde, % 5 oranında komisyon uygulanır. Lay bahsi kazançlarınız gerçek olasılıklar üzerinden ödenir: 6 ve 8 sayıları için 6'ya 5 ve 9 sayıları için 3'e 2 ve 4 ve 10. sayıları için 2'ye 1.

Any 7 Bahisleri

Fişlerinizi "Seven" yazılı alana yatırın. Zarın bir sonraki yuvarlanmasında bir 7 gelirse bu bahsi kazanırsınız.

Bu bahis 1'e 4 öder.

Any 11 Bahisleri

Fişlerinizi toplamı 11 yapan iki zarın bulunduğu kutuya yatırın. Zarın bir sonra yuvarlanmasında bir 11 gelirse bu bahsi kazanırsınız. 11 gelirse, bahsinizin 15 katını kazanırsınız.

Any Craps Bahisleri

Any craps bahsinde, zarın bir sonraki yuvarlanmasında barbut sayılarından birisi (2, 3 veya 12) gelirse kazanırsınız. Any craps bahsi 'Any Craps' kutusuna yatırılır.

Bu bahis 1'e 7 öder.

C & E Bahisleri

C ve E harfleri iki farklı bahsi temsil eder:

C bahsi: Bu 'Any Craps' bahis alanına bir bahis yatırmakla aynıdır. Fişlerinizi 'Any Craps' bahis alanına yatırmak için C harfine tıklayın.

E bahsi: Bu 'Any 11' bahis alanına bir bahis yatırmakla aynıdır. Fişlerinizi 'Any 11' bahis alanına yatırmak için E harfine tıklayın.

Horn Bahisleri

Fişlerinizi toplamı 2, 3, 11 veya 12 yapan iki zarın bulunduğu kutuya yatırın. Zarın bir sonraki yuvarlanmasında atıcı 2, 3, 11 veya 12 atarsa horn bahsi kazanır. Kazanan bir horn bahsi 3 ve 11 sayıları için 1'e 15 ve 2 ve 12 sayıları için 1'e 30 öder.

Hardway Bahisleri

Bir Hardway bahsi atıcının bir 7 atmadan önce bir 4, 6, 8, veya 10 sayısını çift olarak (2+2, 3+3, 4+4, veya 5+5) atacağına bahis yatırır. Hardway bahsi, çift sayılara tekabül eden iki zarı içeren barbut masasındaki kutuya yatırılır. Bir sayının çift olarak atılması sayının 'hard way ' (zor yoldan) atılması olarak adlandırılır. Örnek olarak, bir 4 sayısının bir 2 ve bir 2 şeklinde atılması. 4 sayısının kolay şekilde atılmasına örnek olarak ise bir 3 ve bir 1 atılması verilebilir. Kazanan bir Hardway bahsi, 4 ve 10 sayıları için 1'e 7 ve 6 ve 8 sayıları için 1'e 9 öder.


milyar

European Roulette - Avrupa Ruleti

Avrupa Rulet oyununda rulet bahsi yatırmak için çok farklı yollar vardır. Her bahis farklı sayıları kapsar ve farklı bir dağılıma sahiptir. Tüm bahislere ait ödeme oranları aşağıdaki " Kazanç Tablosu" nda verilmiştir.

Avrupa Ruleti

Straight Up (Tek Rakam)

Fişi bir sayının ortasına koyarak 0 da dahil olmak üzere herhangi bir sayıya bahis yatırabilirsiniz.

Bu oyuna ait maksimum bahis Rulet masasında gösterilir.


Split Bet (İki Rakama Bahis)

İki sayıyı bölen çizgi üzerine bir fiş koyarak iki sayıya birden bahis yatırabilirsiniz. Bu oyuna ait maksimum bahis, maksimum Straight Up bahsinin ikiyle çarpılması ile hesaplanır.

Street Bet (Üç Rakama Bahis)

Üç sayıdan oluşan bir diziye (bir cadde) bahis yatırmak için, söz konusu dizinin sonunda rulet masasının sınır çizgisi üzerine bir fiş koyun. Bu oyuna ait maksimum bahis, maksimum Straight Up bahsinin üçle çarpılması ile hesaplanır.

Corner Bet (Dört Rakama Bahis)

Dört sayının birleştiği köşe üzerine fiş koyarak dört sayıya birden bahis yatırabilirsiniz. Bu oyuna ait maksimum bahis, maksimum Straight Up bahsinin dörtle çarpılması ile hesaplanır.

Four Bet (Dörtlü Bahis)

0 ile birinci sıra arasındaki çizginin sınır çizgisi ile kesiştiği yerde, fişinizi sınır çizgisi üzerine koyarak 0, 1, 2 ve 3 sayılarına bahis yatırabilirsiniz. Bu oyuna ait maksimum bahis, maksimum Straight Up bahsinin dörtle çarpılması ile hesaplanır.

Line Bet (Altı Rakama Bahis)

İki sırayı bölen çizginin sınır çizgisi ile kesiştiği yerde fişinizi sınır çizgisi üzerine koyarak iki street bet için (iki sırada üçer farklı sayı olmak üzere altı değişik sayı) bahis yatırabilirsiniz. Bu oyuna ait maksimum bahis, maksimum Straight Up bahsinin altıyla çarpılması ile hesaplanır.

Column Bet (Sütuna Bahis)

Her sayı sütununun altında "1'e 2" yazılı üç kutu yer almaktadır. Bu kutulardan birisine fiş(leri)inizi koyarak bir sütundaki bütün sayılar için bahis yatırabilirsiniz. Seçilen sütunda bulunan sayılardan herhangi birisinin gelmesi halinde, 1'e 2 kazanırsınız; 0 gelirse kaybedersiniz. Bu oyuna ait maksimum bahis, maksimum Straight Up bahsinin onla çarpılması ile hesaplanır.

Dozen Bet (12'lik Gruba Bahis)

Fişinizi "1. 12", "2. 12" veya "3. 12" yazılı üç kutudan birisine koyarak oniki sayılık bir gruba bahis yatırabilirsiniz. Bu 12 sayıdan birisi gelirse, 1'e 2 kazanırsınız; 0 gelirse kaybedersiniz. Bu oyuna ait maksimum bahis, maksimum Straight Up bahsinin onla çarpılması ile hesaplanır.

Kırmızı/Siyah, Çift/Tek, Alt/Üst Betleri

Rulet masasının üzerinde bulunan sayıların yarısını kapsayan (0 hariç) ve masanın uzun tarafında yer alan kutulardan birisine bahis yatırabilirsiniz. Her kutu 18 sayı kapsar. Bu bahislerin hepsinde yatırdığınız tutarı kazanırsınız (1'e 1); 0 gelirse kaybedersiniz. Bu oyuna ait maksimum bahis, maksimum Straight Up bahsinin yirmiyle çarpılması ile hesaplanır.

Minimum masa bahsi

Minimum masa bahsi, birbirine ilave edildiğinde tüm bahislerinizin (toplam bahsiniz) en azından tabloda belirtilen minimum değere eşit olması (Min işaretine bakınız) gerektiği anlamına gelir.

Kazanan Sayı Ekranı

Kazanan sayı ekranı önceki 13 döndürmede alınan sonuçları görüntüler.

Kazanç Tablosu


Fiş Kapsamı


Süre


Ödeme

1 sayı

Straight Up (Tek Rakam)

1'e 35

2 sayı

Split Bet (İki Rakama Bahis)

1'e 17

3 sayı

Street Bet

1'e 11

4 sayı

Corner Bet (Dört Rakama Bahis)

1'e 8

4 sayı

Four Bet (Dörtlü Bahis)

1'e 8

6 sayı

Line Bet (Altı Rakama Bahis)

1'e 5

12 sayı

Dozen Bet (12 Rakama Bahis) veya Column Bet (Sütuna Bahis)

1'e 2

18 sayı

Kırmızı/Siyah, Çift/Tek, Alt/Üst Bahis

1'e 1

Not: İki, üç ve hatta dört sayı içeren bahisler yatırabilirsiniz. Örneğin, sıfırı kullanarak: 1+0. 1+2+0, 2+0, 3+0 veya 1+2+3+0 için bahis yatırabilirsiniz.


milyar

Announces veya Call Bahsleri:

Bir fişi seçerek ve ilgili düğmeye tıklayarak Announces veya Call Bahisleri yatırabilirsiniz:

Voisins de zero - bu "Voisins" yayında bulunan tüm sayılara yatırılan bir bahistir: 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25. Bunlar sıfır dahil olmak üzere Rulet çarkının hemen hemen yarısında bulunan sayılardır. Seçtiğiniz değerde dokuz fişe ihtiyacınız vardır. Fişler şu şekilde yatırılır: 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 32/35 sayılarından her birine bir street bet, 0-2-3 üçlüsü için iki fiş ("street bet") ve 25-29 için iki fiş ("corner bet"). Kazançlarınız şöyle olacaktır:

Kazanan numara şunlardan birisi ise:

Size yapılacak ödeme şu kadardır:

Gerçek kârınız :

4, 7, 12, 15, 1, 19, 21, 22, 32, 35

17 ünite (17:1) + 1 fiş

17 + 1 - 9 = 9 fiş

0, 2, 3

22 ünite (11:1) + 2 fiş

22 + 2 - 9 = 15 fiş

25, 26, 28, 29

16 ünite (8:1) + 2 fiş

16 + 2 - 9 = 9 fiş

Tier - 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33 sayılarını kapsayacak şekilde altı fiş yatırırsınız. Buna Rulet masasındaki Tier yayı adı verilir. Şu parçalardan her birine bir fiş gider: 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36. Bu bahisteki gerçek kar: 17 + 1 - 6 = 12 fiş. Yani ödeme oranı 12:6 veya 2:1.

Orphans - 17, 34, 6, 1, 20, 14, 31, 9 sayılarına bahis yatırırsınız. Buna Rulet masasındaki Orphans yayı adı verilir. Dağıtıcıya beş fiş verirsiniz ve bu fişler şu şekilde yatırılır: 1 sayısına bir straight bahsi ve 6/9, 14/17, 17/ 20, 31/34 sayılarından her birine bir split bahsi. 17 sayısı iki parçaya katılır (14/17 ve 17/20), böylece:

Kazanan numara şunlardan birisi ise:

Size yapılacak ödeme şu kadardır:

Gerçek kârınız :

1

35 fiş (35:1) + 1 fiş

35 + 1 - 5 = 31 fiş

6, 9, 14, 20, 31, 34

17 fiş (17:1) + 1 fiş

17 + 1 - 5 = 13 fiş

17

34 fiş (17:1) + 2 fiş

34 + 2 - 5 = 31 fiş

Number & neighbors - Bir sayıya ve bu sayının sağ ve sol tarafından bulunan komşu sayılara bahis yatırılır. Bu bahis beş fişle oynanır. Örneğin, "8 ve komşuları" oyuncunun beş ardışık sayıya 11-30- 8-23-10 (8 ortada) bahis yatırdığı anlamına gelir. Bu bahisteki gerçek kar: 35 + 1 - 5 = 31 fiştir.

Final bet - Son rakamı aynı olan bütün sayılara bahis yatırırsınız. Örneğin, "final 5" bahsi 5, 15, 25, 35 sayılarına yatırılan bir bahis anlamına gelir. Her sayıya bir straight bet olmak üzere dört fişe ihtiyacınız vardır. Bu sayılardan birisinin kazanması halinde, bu sayıya ait standart kazanç tutarını kazanırsınız. Bu bahisteki gerçek karınız: 35 + 1 - 5 = 31 fiştir.

American Roulette - Amerika Ruleti

Amerikan Ruletinde rulet bahsi yatırmak için çok farklı yollar vardır. Her bahis farklı sayıları kapsar ve "Kazanç Tablosu" bölümünde görüldüğü gibi farklı bir dağılıma sahiptir. Daha fazla bahis seçenekleri için çift-sıfır ruleti-- 0 ve 00 -- mevcuttur.

Amerikan Ruleti

Straight Up (Tek Rakam)

Fişi bir sayının ortasına koyarak 0 veya 00 da dahil olmak üzere herhangi bir sayıya bahis yatırabilirsiniz.

Bu oyuna ait maksimum bahis Rulet masasında gösterilir (Max işaretine bakınız).

Split Bet (İki Rakama Bahis)

İki sayıyı bölen çizgi üzerine bir fiş koyarak iki sayıya birden bahis yatırabilirsiniz. Bu oyuna ait maksimum bahis, maksimum Straight Up bahsinin ikiyle çarpılması ile hesaplanır.

Street Bet (Üçe Bahis)

Üç sayıdan oluşan bir diziye (bir cadde) bahis yatırmak için, söz konusu dizinin sonunda rulet masasının sınır çizgisi üzerine bir fiş koyun. Bu oyuna ait maksimum bahis, maksimum Straight Up bahsinin üçle çarpılması ile hesaplanır.

Corner Bet (Dört Rakama Bahis)

Dört sayının birleştiği köşe üzerine fiş koyarak dört sayıya birden bahis yatırabilirsiniz. Bu oyuna ait maksimum bahis, maksimum Straight Up bahsinin dörtle çarpılması ile hesaplanır.

Five Bet (Beş Rakamlı Bahis)

0 ile birinci sıra arasındaki çizginin sınır çizgisi ile kesiştiği yerde, fişinizi sınır çizgisi üzerine koyarak 0, 00, 1, 2 ve 3 sayılarına bahis yatırabilirsiniz. Bu oyuna ait maksimum bahis, maksimum Straight Up bahsinin beşle çarpılması ile hesaplanır.

Line Bet (Altı Rakama Bahis)

İki sırayı bölen çizginin sınır çizgisi ile kesiştiği yerde fişinizi sınır çizgisi üzerine koyarak iki street bet için (iki sırada üçer farklı sayı olmak üzere altı değişik sayı) bahis yatırabilirsiniz. Bu oyuna ait maksimum bahis, maksimum Straight Up bahsinin altıyla çarpılması ile hesaplanır.

Column Bet (Sütuna Bahis)

Her sayı sütununun sonunda "1'e 2" yazılı üç kutu yer almaktadır. Bu kutulardan birisine fiş(leri)inizi koyarak bir sütundaki bütün sayılar için bahis yatırabilirsiniz. Seçilen sütunda bulunan sayılardan herhangi birisinin gelmesi halinde, 1'e 2 kazanırsınız. 0 ve 00 kaybeden sayılardır. Bu oyuna ait maksimum bahis, maksimum Straight Up bahsinin onla çarpılması ile hesaplanır.

Dozen Bet (12'lik Gruba Bahis)

Fişinizi "1. 12", "2. 12" veya "3. 12" yazılı üç kutudan birisine koyarak oniki sayılık bir gruba bahis yatırabilirsiniz. Bu 12 sayıdan birisi gelirse, 1'e 2 kazanırsınız. 0 ve 00 kaybeden sayılardır. Bu oyuna ait maksimum bahis, maksimum Straight Up bahsinin onla çarpılması ile hesaplanır.

Kırmızı/Siyah, Çift/Tek, Alt/Üst Bahisleri

Rulet masasının üzerinde bulunan sayıların yarısını kapsayan (0 hariç) ve masanın uzun tarafında yer alan kutulardan birisine bahis yatırabilirsiniz. Her kutuda 18 sayı vardır. Bu bahislerin hepsinde yatırdığınız tutarı kazanırsınız (1'e 1); 0 ve 00 kaybeden sayılardır. Bu oyuna ait maksimum bahis, maksimum Straight Up bahsinin yirmiyle çarpılması ile hesaplanır.

Minimum masa bahsi

Minimum masa bahsi, birbirine ilave edildiğinde tüm bahislerinizin (toplam bahsiniz) en azından tabloda belirtilen minimum değere eşit olması (Min işaretine bakınız) gerektiği anlamına gelir.

Kazanan Sayı Ekranı

Kazanan sayı ekranı önceki 13 döndürmede alınan sonuçları görüntüler.

Kazanç Tablosu


Fiş Kapsamı


Süre


Ödeme

1 sayı

Straight Up (Tek Rakam)

1'e 35

2 sayı

Split Bet (İki Rakama Bahis)

1'e 17

3 sayı

Street Bet (Üç Rakama Bahis)

1'e 11

4 sayı

Corner Bet (Dört Rakama Bahis)

1'e 8

5 sayı

Five Bet (Beş Rakama Bahis)

1'e 6

6 sayı

Line Bet (Altı Rakama Bahis)

1'e 5

12 sayı

Dozen Bet (12 Rakama Bahis) veya Column Bet (Sütuna Bahis)

1'e 2

18 sayı

Kırmızı/Siyah, Çift/Tek, Alt/Üst Bahisleri

1'e 1

Not: Üç, dört ve hatta beş sayı içeren bahisler yatırabilirsiniz. Örneğin, sıfırları kullanarak: 1+0, 1+2+0, 2+0, 3+00, veya 1+2+3+0+00 için bahis yatırabilirsiniz.


milyar

SicBo

Sic Bo, zar çifti anlamında bir Çince sözcüktür. Oyun eski Çin'de doğmuştur. Adına rağmen, oyunda üç zar kullanılmaktadır. Çok sık tercih edilen masa oyunları arasındadır.

SicBo Oyunu Oyunun temel fikri basittir - belirli bir zar atışının sonucunun ne olacağı konusunda bahis oynarsınız. Daha sonra zarlar atılır.

Bahis yatırdığınız sonuç gelirse kazanırsınız; gelmezse yatırdığınız bahsi kaybedersiniz.

Aynı zamanda birden fazla bahis yatırabilirsiniz.

Masadaki farklı bahis alanlarını imleci bir alan üzerine getirerek ve durum çubuğu üzerindeki metni okuyarak tespit edebilirsiniz.

Sic Bo aşağıdaki bahis seçeneklerini sunmaktadır:

Küçük/Büyük Bahis:

Bu alanlardaki durum çubuğu bilgi metni "Küçük" veya 'Büyük"tür. Üç zarın toplamı 4-10 arasında olursa Küçük Bahis kazanır. Toplam rakam 11- 18 arasında olursa Büyük Bahis kazanır. Üç zarın da aynı sayı olması halinde (aynı türden üç adet) Küçük ve Büyük Bahis kazanamaz.

Küçük ve Büyük Bahis ödeme oranı 1'e 1'dir.

Sayı Bahsi:

Bir sayıya bahsinin yatırılması, belirli bir sayının mümkün olduğunda fazla zar üzerinde görünmesini istediğiniz anlamına gelir. 1 ile 6 arasında bir sayı seçin ve fişlerinizi ilgili alana yerleştirin. Bu alanlar için durum çubuğu bilgisi 'Bir', 'İki', 'Üç', vb. gibidir.

Seçilen sayı 1 kez görünürse, bahsiniz 1'e 1 öder; 2 kez görünürse bahsiniz 1'e 2 öder ve 3 kez görünürse 1'e 3 öder.

Çift Bahsi:

15 olası iki zar kombinasyonu için bahis yatırır (örneğin, 3 ve 4; 2 ve 5 veya 2 ve 6). Bu bahisler için durum çubuğu bilgisi 'Çift' olarak görünür.

Her iki numaranın da çıkması halinde, bahsiniz 1'e 5 öder.

Toplam Bahsi:

Bir toplam bahsi yatırılması üç zarın toplam rakamının belirli bir sayı olmasını istediğiniz anlamına gelir. Olası toplamlar 4 ile 17 arasıdır. 3 ve 18 hariç tutulmuştur (üç zarlar bunlar da mümkündür). Bu bahis alanları için durum çubuğu bilgi metni 'Toplam 4', 'Toplam 5', 'Toplam 6', vb. şeklindedir.

Toplam bahsin ödeme oranları toplam rakama göre değişir:

Toplam 4 1'e 60
Toplam 5 1'e 30
Toplam 6 1'e 17
Toplam 7 1'e 12
Toplam 8 1'e 8
Toplam 9 1'e 6
Toplam 10 1'e 6
Toplam 11 1'e 6
Toplam 12 1'e 6
Toplam 13 1'e 8
Toplam 14 1'e 12
Toplam 15 1'e 17
Toplam 16 1'e 30
Toplam 17 1'e 60
milyar

İki Misli Bahsi:

Belirli bir çiftin çıkacağına dair bahis yatırırsınız (örneğin, iki 3'lü). Bu alanlar için durum çubuğu bilgi metni 'İki Misli Bir', 'İki Misli İki', 'İki Misli Üç', vb şeklindedir. Seçilen numaralardan en az ikisi çıkarsa, 1'e 10 kazanırsınız.

Üç Misli Bahsi:

Belirli bir üçlünün çıkacağına dair bahis yatırırsınız (örneğin, üç 2'li). Bu alanlar için durum çubuğu bilgi metni 'Üç Misli Bir', 'Üç Misli İki', 'Üç Misli Üç', vb şeklindedir. Seçilen üçlü çıkarsa, 1'e 180 kazanırsınız.

Herhangi Üç Misli:

Üç zarın hepsi aynı sayıda çıkarsa (herhangi bir üçlü) kazanırsınız. Bu alan için durum çubuğu bilgisi 'Herhangi Üç Misli' olarak görünür. Bu bahis için ödeme oranı 1'e 30'dur.

milyar

hovarda

bets10


milyarmobilbahis

Kullanım Şartnamesi

Bu web sitenin kullanımı Türkiye'de ikamet eden oyuncular için kesinlikle yasaktır!